Rezerwat „Lasek Miejski nad Puńcówką”

Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Lasek Miejski nad Puńcówką to niezwykle atrakcyjna i cenna przyrodniczo enklawa w przestrzeni miejskiej Cieszyna. Położony jest nad niewielkim ciekiem – Puńcówką, na stromej krawędzi doliny rzeki Olzy. Głównym walorem przyrodniczym obiektu jest dobrze zachowany wielogatunkowy grąd subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli ze stanowiskiem cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis (to właśnie dla jej ochrony powołano rezerwat). Cieszynianka wiosenna należy do osobliwości przyrodniczych województwa śląskiego. To właśnie w naszym województwie, na Pogórzu Cieszyńskim roślina ta ma swoje centrum występowania w Polsce – tu znajduje się najwięcej stanowisk o największej liczebności. Poza tym spotyka się ją tylko sporadycznie, na pojedynczych, izolowanych stanowiskach w kilku innych regionach Polski. Polską nazwę – cieszynianka wiosenna – zaproponował dla gatunku w 1924 r. profesor cieszyńskiej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego Kazimierz Simm – dla podkreślenia „przywiązania” gatunku do miasta Cieszyna i jego okolic. Cieszynianka kwitnie wczesną wiosną. Na długich bezlistnych łodygach pojawiają się jej drobne, żółte, baldaszkowate kwiatostany, otoczone przez zielone podsadki liściowe w taki sposób, że na pierwszy rzut oka wydaje się jakby roślina miała zielone płatki kwiatów rozmieszczone wokół żółtego środka. Gatunek ten podlega w Polsce ochronie ścisłej.

Lasek Miejski warto odwiedzić wiosną, nie tylko by podziwiać cieszyniankę, ale także liczne geofity, m.in.: czosnek niedźwiedzi Allium ursinum (tworzący w runie rozległe płaty), gajowiec żółty Galeobdolon luteum, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, zawilec gajowy Anemone nemorosa i żółty Anemone ranunculoides. Bardzo ciekawym elementem flory rezerwatu są też bez wątpienia obrazki alpejskie Arum alpinum, roślina o niezwykłych kwiatostanach, przypominających rośliny egzotyczne. Obrazki alpejskie należą do gatunków rzadkich we florze Polski, podlegają ochronie częściowej a ich występowanie jest ograniczone do południowej części kraju. W województwie śląskim są zagrożone wymieraniem (EN).

Las zasiedlają typowe i pospolite ptaki leśne, ale nad Puńcówką można zaobserwować nurogęś Mergus merganser i pluszcza Cinclus cinclus.

Najbardziej naturalny charakter ma las w części południowej, część północna pełniła bowiem niegdyś funkcję parku miejskiego. Do dziś zachowały się w niej alejki wraz z kamiennymi schodami. Obiekt stanowi cel wycieczek i spacerów mieszkańców Cieszyna.

 

Trasa wiedzie po rezerwacie przyrody, który obejmuje fragment dobrze zachowanego lasu grądowego ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin, w tym cieszynianki wiosennej.

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)

Region turystyczny: 
Beskidy i Śląsk Cieszyński
Lokalizacja: 
W lesie, W mieście
Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Dostępność Całoroczny
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Route
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Abheben
Bis zur Ziellinie
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
W pobliżu
Cieszyn
0.30 km
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Cieszyn
0.25 km
Cieszyn
0.29 km
Cieszyn
0.29 km
Cieszyn
0.57 km
Gastronomia w pobliżu
Cieszyn
0.44 km
Cieszyn
0.91 km
Cieszyn
0.92 km
Cieszyn
0.93 km
Cieszyn
0.93 km
Wyświetlenia:  16